SINH HOẠT ITI HÀ NỘI

13/04/2018 9:32:21 SA


CHỦ ĐỀ: GIẢI PHÁP PHỤC HÌNH CHO THIẾU HỔNG MÔ THEO CHIỀU ĐỨNG

NỘI DUNG

- Thiếu hổng mô theo chiều đứng là thách thức rất lớn đối với các bác sĩ Implant, nhất là các bệnh nhân có yêu cầu thẩm mỹ cao
- Bài cáo cáo sẽ đưa ra các khuyến cáo lâm sàng dựa trên y văn cho những trường hợp khi phảicần đến vật liệu hổng. Ưu và nhược
điểm của vật liệu này sẽ được thảo luận chi tiết.
- Thời gian: ngày 30/05/2019


BÁO CÁO VIÊN
Tốt nghiệp BS RHM loại giỏi tại khoa RHM-ĐHYD TP HCM năm 2002
Bảo vệ luận án Tiến Sĩ chuyên nghành Nha khoa
loại xuất sắc  tại Khoa Nha, Marseille. Cộng hòa Pháp tháng 1-2008.
Hiện là:
Thành viên ban giảng huấn của Hội cấy ghép nha khoa TP. HCM (HSDI)
Giảng viên thỉnh giảng Đại học Y Hà Nội
Thành viên Hội nha sĩ danh dự quốc tế (FICD)
Tổng thư ký Hội cấy ghép nha khoa TP. HCM
Thành viên ủy ban quốc tế Hội cấy ghép nha khoa Thái
Fellow ITI, Chủ tịch CLB ITI Study Club (TP HCM)

1 số hình ảnh tại buổi sinh hoạtChuyên mục Tin tức SIV | Straumann group