Khóa học Straumann

KHÓA HỌC IMPLANT NÂNG CAO VIỆN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y

KHÓA HỌC IMPLANT NÂNG CAO VIỆN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y

1. Ghép xương, nâng xoang 23-25/8 2. Implant vùng thẩm mỹ 11-13/10 3. Phẫu thuật và phục...

Read More

Chuyên mục Khóa học